emperumAnAr dharisana kuRippEdu - Spiritual Diary

SrI:
SrImathE SatakOpAya nama:
SrImathE rAmAnujAya nama:
SrImath varavaramunayE nama:
SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

 

SrIvaramangA nAchiyAr bhaktha sabhA Spiritual Diary

Thanks to SrIvaramangA nAchiyAr bhaktha sabhA for graciously sharing the diaries online. Hard copies of the current year diary can be purchased from SrI vAnamAmalai mutt, thiruvallikkENi (Triplicane).

Last Updated on 19 January 2016