You are here: Affiliated Bodies SVNB Sabha Office Bearers
LATEST NEWS: Website Revamp  . . . (read more)
LATEST NEWS: Join facebook group . . . (read more)
LATEST NEWS: Join our mailing group . . . (read more)

 

 

Office Bearers

 • PDF

Srimathe Ramanujaya Namaha:

SRI VARAMANGAI NACHIYAR BAKTHA SABHA (Regd)

OFFICE BEARERS

2009 - 2011

Ex Presidents:

 • Sri R K Vanamamalai
 • Sri K Santhanagopalan
 • Sri R Thothadri
 • Sri K Thirumalachari
 • Sri R K Thothadri

 

President                       : Sri A Giridharagopalan

Vice President                : Sri R S Jagannathan,  Sri S Srinivasan

Secretary                      : Sri R Rajagopalan

Joint Secretary              : Sri N S S Chari

Treasurer                     : Sri S Pillai Iyengar

 

COMMITTEE MEMBERS

 • Sri Aravamuthan
 • Sri Shekhar Nambi
 • Sri Varadharajan
 • Sri V G Kannan
 • Sri A Krishnan
 • Sri R Sampath Ramanujam

 

EX OFFICIO REPRESENTATIVES

Nanguneri:

 • Sri T Rajagopalan
 • Sri T Thothadri
 • Sri A rajagopalan
 • Sri V Varadarajan
 • Sri T Ramani

Madurai:

 • Sri L Nambi Krishnan
 • Sri N Rajagopalan
 • Sri S Ranganathan

Srirangam:

 • Sri S Ramani

Coimbatore:

 • Sri S Vijayaraghavan

Hyderabad:

 • Sri A Sundararajan
 • Sr S Venkatesan

Mumbai:

 • Sri Sundararaja Iyengar
 • Sri Jana R Iyengar

Delhi

 • Sriman Shyam Agarwal

Bangalore

 • Sri Ramanan Rajagopalan

USA

 • Dr. Deepa Sridhar
 • Smt Srivaramangai Anand

SRI VARAMANGA UBHAYA VEDIC TRUST

 • Sri G Srinivasan (Sri Aerocool)
 • Sri R Thothadri
 • Sri N Deivanayagan
 • Sriman Madhav Khemka
 • Sriman Vummudi Pradeep Nandagopal

 

SRI VARAMANGAI NACHIYAR ENNAIKKAPPU TRUST

 • Sri K Thirumalachari
 • Sri P Krishnan
 • Sri S Pillai Iyengar
 • Sri R Rajagopalan
 • Sri R K Thothadri


Last Updated on 11 February 2011